Quad-Lock Logo

Izolované Betónové Formy (IBF) Montážne Video

Ako stavať s Quad-Lockom Izolované Betónové Formy (IBF). Toto video poskytuje informáciu o rôznych aspektoch konštruovania izolovaných betónových stien pre obytné ale aj komerčné budovy.

Jazyk: English  español  Deutsch  Polski  slovenčina  magyar 

Videá